De website www.exner.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto’s en filmpjes) zijn eigendom van EXNER Ingenieurstechniek B.V.  De website www.exner.nl is een project en eigendom van EXNER Ingenieurstechniek B.V.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EXNER Ingenieurstechniek B.V.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. EXNER Ingenieurstechniek B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. EXNER Ingenieurstechniek B.V. is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.exner.nl zijn geen eigendom van EXNER Ingenieurstechniek B.V.. EXNER Ingenieurstechniek B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door EXNER Ingenieurstechniek B.V. worden onderhouden.